top of page

JMI


Jireh Ministries International afgekort; stichting JMI staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Almere onder nummer 32159626 en is opgericht in 2009.


De Stichting is ontstaan omdat wij een behoefte zagen binnen gezinnen die financiële zorgen hadden en snel hulp moesten krijgen, maar dat niet gebeurde. We zagen hoe jonge gezinnen in de schulden raakten en er zelf bijna niet meer uitkwamen welke veel financiële maar ook maatschappelijke gevolgen hadden. We hebben ook gezien dat mensen door deze zorgen en problemen niet meer konden deelnemen aan het reguliere arbeidsproces door stress of depressie en daardoor in de positie van niet genoeg of gebrek zijn beland. Hier konden wij vaak bemiddelen tussen instanties maar ook voorzien in de behoeftes. We merkten ook dat door de financiële problemen in gezinnen er vaak relatie of huwelijksproblemen ontstonden hier konden wij dan ook bemiddelen.


Almere heeft een lange tijd op de hoogste plaats gestaan qua scheidingscijfers, maar wij geloven als Stichting dat door onze bijdrage in de maatschappij dit probleem door de hulp die we aanbieden deze cijfers omlaag gaan.

We hebben gezien dat naast de gezinsproblemen er een druk vanuit de maatschappij op gezinnen afkomt omdat er bijna bij alle hulpverlenende instanties wachtlijsten zijn, vooral in de schuldhulp of budgetteringen trajecten. Ook hebben wij gezien dat het voor gezinnen niet altijd de mogelijk is/was om hulp te ontvangen in verband met allerlei juridische beperkingen die Gemeentelijke instanties hanteren.


Als een groep vrijwilligers zijn we in 2009 gestart om met onze kennis en ervaring hulp aan te bieden aan de inwoners van Almere in hun bestaande behoeftes op administratief, financieel, juridisch en praktisch vlak.

De stichting is een sociaal- maatschappelijke stichting met het Christelijk geloof ten grondslag om de gemeenschap te dienen met kennis en kunde. Niemand hoeft te vereenzamen of onwetend te blijven is ons motto.

De stichting JMI werkt voornamelijk met vrijwilligers met een Christelijke achtergrond. Ons werkgebied is in Almere. Bij de Stichting JMI is men ervan bewust dat niet iedereen gelovig is. Dit is voor ons dan ook geen reden om mensen niet ten dienste te zijn, sterker nog het streven is juist om iedereen die gebrek lijdt (doelgroep) ongeacht de geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, kleur, geslacht, of afkomst uit deze situatie van gebrek te helpen.

De stichting heeft de voorraadschuur waar goederen worden gedoneerd door gelovigen voor de minima of hulpbehoevenden. De stichting werkt voornamelijk met donaties.


De stichting gelooft echter niet in het enkel geven van vis, het doel van de stichting is erop gericht om de hulpbehoevenden te leren vissen (met andere woorden; mensen niet in de afhankelijkheidspositie houden). In dat kader heeft stichting JMI zakelijke partners welke hun diensten aanbieden aan Stichting JMI ter ondersteuning van de sociale en maatschappelijke noden in Almere en omstreken, met name Flevoland. Zo vergroten wij de zelfredzaamheid onder de inwoners van Almere en Flevoland.


In tegenstelling tot andere stichtingen zoeken wij de minima niet actief op, echter weten ze ons wel steeds vaker te vinden. Stichting JMI is gevestigd in Almere en in oorsprong is de stichting actief in Almere (werkgebied). Dat ons werkgebied Almere is, houdt niet in dat we aanvragen van buiten Almere of Flevoland niet in behandeling nemen. Na te hebben voorzien in de eerste behoefte/hulp worden de mensen door verwezen naar hulpverleningsinstanties waar ze woonachtig zijn.


©JMI

bottom of page